Cataractoperaties en Lensimplanten

Wat is cataract?

Cataract of staar is de vertroebeling van de ooglens. De ooglens bevindt zich vooraan in het oog, vlak achter de pupil. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor vermindert het gezichtsvermogen.

Behandeling

Cataract kan enkel operatief worden behandeld. Gedurende een korte ingreep wordt de troebele lens uit het oog verwijderd en vervangen door een heldere kunstlens. De operatie wordt uitgevoerd in de dagkliniek. Meestal volstaan enkele verdovende druppels of indien nodig, een klein prikje, om de operatie volledig pijnloos te laten verlopen.

De implantlens

De implantlens is in kunststof, de sterkte is individueel en wordt berekend aan de hand van de preoperatieve lensmetingen. We gebruiken enkel implantlenzen van de allerhoogste kwaliteit, bewezen door jarenlange en wereldwijde ervaring. Omdat het plooibare lenzen zijn, kunnen ze worden ingebracht door een zeer kleine insnede.

Unifocale of standaard implantlens

Voor meeste patiënten is dit een goede optie. In geval van hypermetropie of verziendheid zal de bestaande brilafwijking verminderen of helemaal verdwijnen, voor nabij wordt een leesbril gebruikt. Bij myope of bijziende patiënten kan de bestaande brilsterkte eveneens verminderen, maar er wordt meestal gekozen voor het behoud van een goed zicht van nabij zonder bril.

Torische implantlens

Sommige patiënten zijn astigmaat of hebben een combinatie van verzienheid of bijziendheid en astigmatisme. Meestal komt dit omdat het hoornvlies niet perfect bolvormig is. Het hoornvlies lijkt dan eerder op een ei of een rugbybal. Voor een optimaal postoperatief resultaat gebruiken we in zo’n gevallen een torische implantlens. Het gebruik van deze lenzen vraagt meer werk bij het opmeten en ook extra aandacht tijdens de operatie voor een plaatsing in de juiste richting.

Multifocale implantlens

Voor patiënten die zo min mogelijk een bril willen dragen, bestaat ook de mogelijkheid om voor een multifocaal implant te kiezen.
Bij het ontwikkelen van dit soort lenzen probeert men de eigenschappen van een jonge lens na te bootsen.
Tot ongeveer de leeftijd van 45 jaar heeft de natuurlijke lens een autofocussysteem waarbij de sterkte wordt aangepast aan de afstanden. Na deze leeftijd verliest de lens elasticiteit waardoor dit systeem minder goed werkt en de gezichtsscherpte van nabij stelselmatig afneemt.
De multifocale kunstlenzen hebben geen autofocus maar een focus voor ver en nabije, soms tussenin. Dit heeft enkele beperkingen en nadelen tot gevolg. De contrastgevoeligheid is minder goed dan met een unifocale implantlens en ‘s avonds kunnen soms halo’s of uitstraling rond lichbronnen worden waargenomen. Aan de hand van een aantal onderzoeken en vragen zal uw arts bepalen of u een geschikte kandidaat bent.
Voor dit type implantlenzen is nog geen terugbetaling voorzien door de ziekenkas.